Tùy tiện giảm lương mà không thỏa thuận

Bà Lê Thị Tường Vân, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Thời gian qua, công ty gặp nhiều khó khăn, phải cắt giảm lao động và điều chỉnh tiền lương của lực lượng cán bộ quản lý. Việc này đã được công ty thông báo rộng rãi trên bản tin nội bộ. Chúng tôi có thiếu sót là tùy tiện, không thương lượng, sửa đổi nội dung về tiền lương trong hợp đồng đối với anh Nhanh và một số nhân sự khác. Mới đây, phòng nhân sự đã gửi thông báo cho anh Nhanh, hai bên sẽ tiến hành thương lượng trong tuần tới. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng các bước theo quy định.