Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB-XH vừa có giải đáp thắc mắc về chính sách BHTN đối với NLĐ nữ giới từ đủ 55 tuổi trở lên và NLĐ nam giới từ đủ 60 tuổi trở lên, không thuộc  đối tượng đang hưởng lương hưu hằng tháng và người giúp việc gia đình.

Lao động giúp việc nhà từ 3 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm thì NLĐ phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng (trừ người đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình).

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm thì NLĐ quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi:

- Chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

- Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết.

Như vậy, NLĐ nữ giới từ đủ 55 tuổi trở lên và NLĐ nam giới từ đủ 60 tuổi trở lên, không thuộc  đối tượng đang hưởng lương hưu hằng tháng hoặc giúp việc gia đình nếu giao kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định nêu trên thì thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp và khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

A.Chi