Lao động nữ chịu nhiều thiệt thòi - Ảnh 1.

Các cán bộ Công đoàn tham gia thảo luận về bình đẳng giới

Các cán bộ CĐ đã được phổ biến kiến thức pháp lý về thực thi bình đẳng giới, các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong các lĩnh vực, đặc biệt là vai trò và tác động của giáo dục đối với bình đẳng giới và việc làm bền vững...

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, cho biết việc thực hiện chiến lược bình đẳng giới thời gian qua đã đạt nhiều tiến bộ song thực tế vẫn còn nhiều bất cập. Trong đó, nổi lên là sự phân biệt về giới trong các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực việc làm. Lao động nữ là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi, đặc biệt là cơ hội thăng tiến.

Tin-ảnh: H.Đào