Qua khảo sát từ 4.000 LĐN, đa số mong muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống; được linh hoạt thời gian bắt đầu và kết thúc công việc mỗi ngày; có việc làm ổn định, không phải lo lắng về nguy cơ mất việc; sự bình đẳng tại nơi làm việc (độ tuổi, chủng tộc, giới tính...); thêm cơ hội học tập và nâng cao kỹ năng...

Kết quả khảo sát cũng cho thấy có 35% LĐN sẵn sàng giảm 5% mức lương để đổi lấy 4 ngày làm việc/tuần hoặc giảm 16% lương để làm việc từ xa. Chỉ 30% LĐN cho biết họ được mời tham gia các khóa đào tạo (lao động nam là 40%), 19% LĐN được quan tâm xây dựng lộ trình nghề nghiệp (nam là 23%), 9% tham gia các hiệp hội nghề (nam là 14%).

Lao động nữ mong có thêm cơ hội học tập - Ảnh 1.

Lao động nữ mong muốn được đối xử bình đẳng trong công việc

Về chăm sóc sức khỏe tinh thần, cứ 3 LĐN có 1 người mong muốn người quản lý hiểu về khối lượng công việc ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của họ (tỉ lệ này ở nam là 25%), 14% LĐN cho rằng những phúc lợi về tinh thần thuộc tốp 3 phúc lợi cần thiết (bao gồm gặp gỡ chuyên viên tư vấn, nghỉ dưỡng sức hay trợ cấp sức khỏe).

Tin-ảnh: H.Đào