Chiều 29-8, LĐLĐ TP Đà Nẵng và Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn thành phố.

LĐLĐ TP Đà Nẵng và Công an ký kết Quy chế phối hợp an ninh trật tự - Ảnh 1.

Ký kết Quy chế phối hợp

Theo báo cáo, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ TP đã tổ chức 80 lớp tuyên truyền dành riêng cho công nhân lao động với các  nội dung được lồng ghép như phòng chống ma túy, tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, tuyên truyền an toàn giao thông, tuyên truyền luật lao động và luật công đoàn ới trên 8.000 lượt người dự. Trong đó, phối hợp với Công an thành phố, Công an các quận huyện triển khai các nội dung phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần thiết thực nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại doanh nghiệp và nơi ở.

LĐLĐ TP Đà Nẵng và Công an ký kết Quy chế phối hợp an ninh trật tự - Ảnh 2.

Ký kết Quy chế phối hợp

Sự phối hợp của hai ngành còn được phát huy hiệu quả qua việc tiếp tục nhân rộng mô hình Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ ở các khu vực có đông CNLĐ sống tập trung, nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biền giáo dục pháp luật. Đây là kênh thông tin quan trọng của tổ chức công đoàn kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, những vấn đề bức xúc từ CNLĐ và có các biện pháp giải quyết, đảm bảo an ninh tại địa phương, hạn chế đình công, lãng công trên địa bàn thành phố. Chính nhờ sự phối hợp này góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tạo niềm tin để CNLĐ yên tâm cư trú .

H. Dũng