Linh hoạt nội dung giao kết hợp đồng lao động

Tin mới

07/03/2018 09:52

(NLĐO)- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đề xuất bổ sung nội dung về hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo hướng mở rộng quyền tự do thỏa thuận của người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) khi có thể thỏa thuận nội dung về nâng bậc, nâng lương

Bộ LĐ-TB-XH đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động. Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung nội dung về HĐLĐ theo hướng mở rộng quyền tự do thỏa thuận của NSDLĐ và NLĐ.

Bộ LĐ-TB-XH cho biết, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về một số nội dung của HĐLĐ, trong đó có nội dung về chế độ nâng ngạch, nâng bậc, nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ.

Tuy nhiên theo khảo sát ý kiến của NLĐ và NSDLĐ thì việc quy định chi tiết các nội dung này còn mang tính "cứng nhắc", chưa linh hoạt, chưa tạo điều kiện để các bên tự do thỏa thuận, do khi giao kết HĐLĐ, NLĐ và NSDLĐ phải thỏa thuận và ghi cụ thể các nội dung này trong HĐLĐ, mặt khác, trong trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung HĐlĐ thì hai bên phải thỏa thuận lại và ghi vào hợp đồng, trong khi các nội dung này thường dài, cụ thể và chi tiết, có những nội dung mang tính kỹ thuật (trang bị bảo hộ lao động). Mặt khác, các nội dung này đã được quy định trong nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của NSDLĐ.

Linh hoạt nội dung giao kết hợp đồng lao động - Ảnh 1.

Từ thực tế trên, tại dự thảo, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất bổ sung nội dung về HĐLĐ theo hướng mở rộng quyền tự do thỏa thuận của NSDLĐ và NLĐ khi có thể thỏa thuận nội dung về nâng bậc, nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ lao động theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của NSDLĐ. Quy định mới này đảm bảo được nguyên tắc tự nguyện, tự do giao kết HĐLĐ theo Điều 17 của Bộ Luật Lao động, đồng thời tạo tính linh hoạt cho người sử dụng trong quá trình giao kết, thực hiện HĐLĐ đối với NLĐ.

Cụ thể, theo dự thảo, trong nội dung HĐLĐ, chế độ nâng ngạch, nâng bậc, nâng lương: Điều kiện, thời gian, thời điểm, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương mà hai bên đã thỏa thuận hoặc theo thỏa ước lao động tập thể, quy chế của NSDLĐ. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được quy định như sau: Thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần; thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của ngày, tuần làm việc; số ngày làm việc trong tuần mà hai bên đã thỏa thuận hoặc theo nội quy lao động của NSDLĐ. Thời gian, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc nghỉ trong giờ làm việc; thời gian nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương mà hai bên đã thỏa thuận hoặc theo nội quy lao động của NSDLĐ.

Linh hoạt nội dung giao kết hợp đồng lao động - Ảnh 2.

Trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ: Ghi cụ thể số lượng, chủng loại và thời hạn sử dụng của phương tiện bảo vệ cá nhân mà NSDLĐ trang cấp cho NLĐ làm công việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại mà hai bên đã thỏa thuận hoặc theo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế NSDLĐ...

Tin -ảnh: T.Ngôn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI