Các đại biểu cho biết đã có quy định cấm QRTD tại khoản 2, điều 8 Bộ Luật Lao động, tuy nhiên hành vi nào là QRTD vẫn chưa được quy định rõ ràng. Theo nhiều đại biểu, tâm lý người Việt e ngại nên không tố cáo vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, bị trù dập hoặc cười chê. Đại diện các doanh nghiệp cũng cho biết khi nhận được tố cáo của người lao động, họ rất lúng túng trong xử lý vì không có chứng cứ và chưa có quy định về xử phạt.

Các đại biểu đã kiến nghị nên có quy định pháp luật rõ ràng và khuyến khích các doanh nghiệp cam kết thực hiện quy tắc ứng xử về QRTD đối với người lao động.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo về bộ quy tắc ứng xử đối với vấn đề quấy rối tình dục nơi làm việc
Đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo về bộ quy tắc ứng xử đối với vấn đề quấy rối tình dục nơi làm việc
Tin-ảnh: H.Đào