Bà Nguyễn Thị Bích Thủy (TP HCM) hỏi: "Tôi năm nay 51 tuổi và đã đóng BHXH được 28 năm. Nay tôi muốn làm thủ tục xin nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe. Để được về hưu sớm, tôi cần làm những thủ tục gì và lương hưu được tính như thế nào?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo thông tin bà cung cấp, trường hợp bà là lao động nữ 51 tuổi, có 28 năm đóng BHXH, nếu bà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%; mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Để được hưởng lương hưu theo quy định, bà cần lập hồ sơ như sau: Sổ BHXH; quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí (nếu đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị) hoặc đơn đề nghị hưởng lương hưu (nếu nghỉ việc, bảo lưu thời gian tham gia BHXH); biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa kết luận bà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.