"Công ty gặp khó khăn nên cho một số nhân viên nghỉ chờ việc từ tháng 11-2017. Ban đầu, công ty hứa trả đủ lương nhưng nay chúng tôi chỉ được lãnh 85% tiền lương cơ bản trong thời gian chờ việc".

Lương ngừng việc trả theo quy chế - Ảnh 1.

Ông Trần Hùng Quốc, trưởng phòng kế toán, trả lời: Khi gặp khó khăn, phải cho nhân viên nghỉ việc, công ty mời từng người lên để nói rõ lý do rồi cho họ chọn lựa giữa chấm dứt hợp đồng và nghỉ chờ việc. Một số xin chấm dứt hợp đồng, một số xin nghỉ chờ việc, hưởng lương ngừng việc theo quy chế. Công ty không hứa trả đủ lương như phản ánh của người lao động mà quy chế đã quy định trong thời gian ngừng việc vì lý do kinh tế, người lao động được hưởng 85% tiền lương cơ bản nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng.