Theo đó, khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, người lao động (NLĐ) sẽ bắt buộc phải cách ly 14 ngày tại nhà (không cho phép cách ly tại khách sạn) và chứng minh được địa chỉ nơi cư trú, điện thoại liên lạc tại Hàn Quốc.

Lưu ý người lao động EPS về việc tái nhập cảnh Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lao động EPS lưu ý về các thủ tục tái nhập cảnh Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab; trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) mới đây cũng lưu ý NLĐ hạn chế về Việt Nam trong thời gian này. Đối với NLĐ về phép, cần trao đổi cụ thể với chủ sử dụng lao động kế hoạch, thời gian nghỉ phép cũng như thời gian quay trở lại Hàn Quốc làm việc. Đối với NLĐ tạm về nước chờ chuyển xưởng tìm hiểu kỹ các thông tin để bảo đảm việc nhập cảnh an toàn, thuận lợi.

Tin-ảnh: G.Nam