Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do LĐLĐ huyện phát động, trong 5 năm qua, đội ngũ CNVC-LĐ huyện đã thực hiện 2.143 công trình, sản phẩm, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm và làm lợi hơn 17,6 tỉ đồng.

Luyện nghề, nâng lương cho công nhân - Ảnh 1.

Công ty CP Cơ kh í- Xây dựng- Thương mại Đại Dũng có chính sách tốt trong việc đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân

Các Công đoàn cơ sở còn đề xuất người sử dụng lao động quan tâm tạo điều kiện, tổ chức và vận động công nhân tham gia đào tạo, đào tạo lại tay nghề. Đã có 52 lượt doanh nghiệp tổ chức hội thi tay nghề với 3.371 lượt đoàn viên tham gia; 3.298 công nhân được xét nâng lương, nâng bậc trước niên hạn.

Trong 5 năm, LĐLĐ huyện đã tuyên dương 462 tập thể và 927 cá nhân điển hình.

N.Hà