Đây là những DN đã được BHXH tỉnh Bình Thuận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT và đã xử phạt vi phạm hành chính; đã nhiều lần đôn đốc nhưng vẫn chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa đầy đủ theo kết luận thanh tra.

Thậm chí, từ đó đến nay, các DN còn tiếp tục nợ đọng BHXH, BHYT, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. Đơn cử: Công ty TNHH Vương Linh (huyện Tánh Linh) mặc dù đã được nhắc nhở, kiểm tra, thậm chí xử phạt, vẫn không khắc phục khoản nợ đọng BHXH, BHYT hơn 227 triệu đồng; Công ty TNHH XDTM Hải Đăng (thị xã La Gi) nợ BHXH, BHYT hơn 330 triệu đồng (tính đến ngày 31-12-2019), dù đã nhiều lần bị kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

Theo BHXH tỉnh, việc chuyển hồ sơ các DN trốn đóng BHXH, BHYT sang Cơ quan CSĐT, bước đầu đã tạo hiệu ứng tích cực. Điển hình như: Khu Liên hợp xử lý chất thải - sản xuất phân hữu cơ (chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Đa Lộc; đóng tại thị xã La Gi) vừa truy nộp hơn 121 triệu đồng trong tổng số 309 triệu đồng nợ BHXH, BHYT của người lao động.

Đ.Viên