Tổng số tiền đã chi hỗ trợ là 8.400 tỉ đồng; 1,2 triệu lao động tự do được hỗ trợ với số tiền 2.180 tỉ đồng; 37.000 hộ sản xuất kinh doanh cũng đã được hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay, một số địa phương còn chậm triển khai các chính sách của Nghị quyết 68. Theo đánh giá của Bộ LĐ-TB-XH, ngoài nguyên nhân hạn chế do giãn cách xã hội thì còn có nguyên nhân người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) chưa thực sự hiểu hết các chính sách, chưa tích cực, chủ động gửi các hồ sơ đề nghị hỗ trợ tới các cơ quan của địa phương. Cán bộ ở các cấp địa phương còn những cách hiểu khác nhau, do đó chưa linh hoạt trong việc xử lý.

Nhằm khắc phục những vướng mắc theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, Bộ LĐ-TB-XH đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lấy ý kiến của các bộ, ngành để trình Chính phủ.

Mở rộng đối tượng hỗ trợ, nới lỏng điều kiện thụ hưởng - Ảnh 1.

Điều kiện hỗ trợ tiền mặt dành cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động do dich bệnh được nới rộng theo đề xuất của Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội

Dự thảo có 8 nội dung sửa đổi, bổ sung. Đối với nhóm chính sách cho doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, dự thảo sửa đổi 4 nội dung của các chính sách hỗ trợ đào tạo việc làm, vay vốn trả lương, hỗ trợ hộ kinh doanh. Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo việc làm cho NLĐ về giảm doanh thu được quy định lại là "Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 5% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020," điều chỉnh giảm từ 10% xuống 5%. Bộ LĐ-TB-XH cũng đề xuất bổ sung đối tượng NSDLĐ có địa điểm hoạt động trên các địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg được hỗ trợ vay trả lương phục hồi sản xuất.

Đặc biệt, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung 3 nội dung về các điều kiện nhận hỗ trợ tiền mặt dành cho NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương; ngừng việc; chấm dứt HĐLĐ. Cụ thể, mở rộng đối tượng hưởng chính sách là "NLĐ làm việc theo HĐLĐ, đang tham gia BHXH bắt buộc bị chấm dứt HĐLĐ" chứ không quy định cụ thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục. Chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/NLĐ ngừng việc cũng bổ sung điều kiện hưởng chính sách cho trường hợp NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động "bố trí lại sản xuất, lao động để phòng chống dịch Covid-19" từ 14 ngày trở lên. 

Tin - ảnh: Tr.Ngôn