Theo đó, LĐLĐ quận đề nghị CĐ cơ sở trực thuộc tăng cường tuyên truyền đại hội CĐ các cấp bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVC-LĐ về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp đông đảo CNVC-LĐ gia nhập CĐ.

Mỗi cơ sở một công trình mừng đại hội - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, mỗi CĐ cơ sở đăng ký thực hiện một công trình gắn với phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", những giải pháp, sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực… Tùy tình hình, tính chất đặc thù của đơn vị, CĐ cơ sở chọn công trình phù hợp mang lại hiệu quả cho đơn vị, doanh nghiệp hoặc gắn với chủ đề năm "Vì lợi ích đoàn viên". 

T.Nga