Năm nay, các cấp CĐ phối hợp cùng đối tác đã ký kết các chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên CĐ" để triển khai lợi ích đến đoàn viên, CĐ cơ sở, nhất là đơn vị có trên 500 lao động; 100% CĐ cơ sở doanh nghiệp trên 500 lao động có một nội dung cụ thể thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Điểm nhấn khác là LĐLĐ TP sẽ phát động thi đua cao điểm 90 ngày tiến đến kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam; tổ chức chương trình "Tháng lao động giỏi"; phát động phong trào "Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi"; tổ chức các chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp"...

Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm công nhân bị tai nạn lao động trong Tháng Công nhân lần thứ 10

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, cho biết Tháng Công nhân năm nay gắn với "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2019 nhằm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ. Thông qua các hoạt động để nâng cao nhận thức, niềm tin của CNVC-LĐ về vị trí, vai trò của tổ chức CĐ Việt Nam trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tin-ảnh: H.Đào