Mời đến nhận lương

Bà Đoàn Thanh Thủy, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Công ty muốn tuyển dụng chị Loan nên xúc tiến việc ký kết hợp đồng sau khi kết thúc thử việc. Chị Loan không đồng ý nhưng không trả lời chính thức cho công ty mà tự ý nghỉ việc và không đến công ty nữa. Mời chị liên hệ phòng tài vụ để nhận lương.