Mời đến quyết toán, nhận lương

Ông Lê Minh Đông, giám đốc công ty, trả lời: Theo quy định của công ty, nhân viên tạm ứng công tác phí sau khi hoàn tất đợt công tác thì trong vòng 15 ngày phải quyết toán chi phí. Phòng tài vụ đã nhắc nhở anh Trúc quyết toán nhiều lần nhưng anh không thực hiện cho đến khi hết hạn hợp đồng. Do anh chưa thực hiện nghĩa vụ nên công ty chưa ra quyết định và giải quyết các chế độ thôi việc. Đề nghị anh khẩn trương liên hệ với công ty để quyết toán và nhận lương cùng các chế độ khác.