Một hành vi sai phạm không được xử lý 2 hình thức kỷ luật

Lê Đình Vị (Công ty Đăng Khoa, quận Gò Vấp, TP HCM)

- Bà Trần Thị Hòa Lan, phó giám đốc, trả lời: Sau khi xem xét khiếu nại của anh Vị, công ty đã nhận ra sơ suất trong việc xử lý kỷ luật lao động, đó là áp dụng 2 hình thức kỷ luật cho 1 hành vi sai phạm. Công ty sẽ họp lại và điều chỉnh quyết định kỷ luật cho đúng theo quy định.