Trong đó, điều 91 quy định mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho NLĐ làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ. Quy định này có hiệu lực gần 5 năm rồi mà đến nay vẫn chưa thành hiện thực bởi NLĐ và gia đình họ vẫn sống dưới mức tối thiểu.

Theo tính toán của Tổng LĐLĐ Việt Nam, để đưa ra đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2018 với mức trung bình 13,3%, tổ chức Công đoàn đã dựa trên nhu cầu tối thiểu của NLĐ và gia đình họ, điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động, đồng thời phải đủ bù trượt giá... Mức cao nhất ở vùng I theo đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam là 4,2 triệu đồng/người/tháng. Mức này có thể bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ. Một con số thật khiêm tốn song vẫn bị đại diện giới chủ cho là quá cao. Và họ chỉ đề xuất mức tăng chưa đến 5%. Điều đó có nghĩa ý chí chủ quan của họ là tiếp tục muốn NLĐ và gia đình họ phải sống dưới mức tối thiểu hoặc là cái chuẩn "nhu cầu sống tối thiểu" mà giới chủ đưa ra là sự nghèo đói của NLĐ?

Mức sống tối thiểu là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Thế thì tại sao Chính phủ không thành lập một cơ quan riêng để nghiên cứu, xác lập các tiêu chí của mức sống tối thiểu và nhu cầu sống tối thiểu? Những yếu tố cấu thành nhu cầu sống tối thiểu phải có căn cứ khoa học và thực tiễn chứ không thể theo ý muốn chủ quan của các bên thương lượng. Việc này phải làm sớm nếu không muốn ngày này những năm sau lại tiếp tục diễn ra những cuộc tranh luận không có hồi kết của các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Cách đây 5 năm, trong Kết luận số 23-KL/TW ngày 29-5-2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã chỉ rõ: phải điều chỉnh mức lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp nhanh hơn để đến năm 2015 đạt mức nhu cầu tối thiểu. Thế nhưng, lấy lý do kinh tế khó khăn, người ta dùng dằng, khất hẹn hết lần này đến lần khác về việc nâng lương tối thiểu sao cho bảo đảm mức sống tối thiểu. Cái mốc năm 2015 lùi xa, NLĐ trông chờ năm 2016 rồi 2017 và bây giờ là 2018…

Theo năm tháng qua đi, niềm tin "được sống với mức tối thiểu" của NLĐ cũng dần vơi cạn. Và với những gì diễn ra tại phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Tiền lương quốc gia mới đây thì một lần nữa niềm tin của NLĐ đã bị đánh cắp. Câu hỏi bao giờ lương tối thiểu bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ vẫn như đang thách thức cả xã hội.

Tường Vân