Cục Quản lý lao động ngoài nước trả lời: Về cơ bản, nếu muốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân, bạn có thể nộp hồ sơ xin việc cho các công ty tuyển dụng lao động ở nước ngoài thông qua việc gửi hồ sơ qua mạng hoặc các hình thức khác mà không cần thông qua các công ty dịch vụ hay môi giới. Tuy nhiên, vấn đề đi làm việc tại Mỹ rất khó đối với lao động Việt Nam bởi yêu cầu về ngoại ngữ và kinh nghiệm chuyên môn của phía Mỹ rất cao. Theo thống kê của cục, những năm gần đây, hầu như không có trường hợp nào được cấp visa đi làm việc tại Mỹ. Nếu bạn tự tin về trình độ ngoại ngữ cũng như năng lực chuyên môn của mình thì có thể lên các trang web của các công ty Mỹ tìm hiểu thông tin và tham gia ứng tuyển.