Điểm mới trong công tác tổ chức là lần đầu tiên hội nghị chuyển sang hoạt động trên nền tảng công nghệ thông tin. Các tài liệu của hội nghị được chuyển đến đại biểu qua máy tính bảng để nghiên cứu, thay vì gửi tài liệu giấy như trước đây. Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung góp ý kiến cho các báo cáo, tờ trình: Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn (CĐ) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình Đề án quy hoạch tổng thể cơ sở vật chất của tổ chức CĐ Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Tờ trình Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính CĐ; Tờ trình Đề án thực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế; Tờ trình về dự thảo Hướng dẫn xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh và đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐ cơ sở; Tờ trình về dự thảo Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; Tờ trình về Chương trình "Xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ"; Tờ trình Chương trình của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Nâng cao phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên và người lao động" giai đoạn 2018-2023; Tờ trình Chương trình "CĐ Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước"…

Nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì hội nghị

Báo cáo về tình hình hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cho biết bên cạnh những kết quả nổi bật thì còn những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục. Do đó, trong 6 tháng cuối năm, các cấp CĐ phải tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, nghị quyết mới của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới.

Tin-ảnh: V.Duẩn