Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo CĐ Y tế yêu cầu cán bộ CĐ cần đổi mới, cập nhật thông tin và hoạt động sát với chuyên môn nghiệp vụ chính trị của cơ quan, của ngành như: Tổ chức các cuộc thi bác sĩ giỏi, điều dưỡng giỏi... Để thống nhất ý chí và hành động, người làm công tác CĐ cần tham mưu giỏi, cải tiến nhiều và trách nhiệm cao nhất là khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 phát triển, các tổ chức CĐ cần đồng hành với Chính phủ triển khai công nghệ 4.0 một cách hiệu quả, hợp lý.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn Y tế tham gia tập huấn nghiệp vụ

Ngoài tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, hội nghị cũng chia sẻ những thông tin rất hữu ích về ngành y tế khi tham gia cuộc cách mạng công nghệ 4.0; phổ biến Luật An ninh mạng; một số thông tin về CPTPP.

H.Đào