Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã trình bày những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 có liên quan mật thiết với người lao động (NLĐ), qua đó giúp các cán bộ CĐ cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật để bảo vệ tốt quyền lợi NLĐ. Cụ thể về hợp đồng lao động (HĐLĐ), từ năm 2021 sẽ không còn hợp đồng mùa vụ mà chỉ có HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn và có thêm hình thức HĐLĐ điện tử.

Thời gian thử việc theo luật mới sẽ tăng lên 180 ngày thay vì tối đa 60 ngày như Bộ Luật Lao động 2012; bổ sung trường hợp tạm hoãn HĐLĐ; NLĐ sẽ được phép đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do; thời gian tăng ca, tuổi nghỉ hưu...

Nâng cao năng lực đại diện cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Báo cáo viên phổ biến các nội dung mới của Bộ Luật Lao động 2019 cho cán bộ Công đoàn

Ngoài ra, các cán bộ CĐ cũng được nghe phổ biến một số vấn đề của dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CĐ như mở rộng đối tượng kết nạp đoàn viên đối với người nước ngoài lao động hợp pháp tại Việt Nam, vấn đề bảo vệ cán bộ CĐ, tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở...

Tin-ảnh: T.Nga