Dự lớp tập huấn, cán bộ CĐ được trang bị các kiến thức về: Cơ sở pháp lý và quy định về thương lượng tập thể, xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); khái niệm, nguyên tắc, nội dung và quy trình thương lượng tập thể; kỹ năng thương lượng và ký kết TƯLĐTT… Buổi tập huấn cũng là dịp để các học viên chia sẻ kinh nghiệm thương lượng và ký kết TƯLĐTT tại DN.

Nâng cao năng lực thương lượng cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Các cán bộ Công đoàn dự lớp tập huấn

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết việc xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại DN. Trong đó, thương lượng tập thể và TƯLĐTT là công cụ quan trọng, mạnh mẽ, mang lại lợi ích cao hơn quy định của pháp luật cho người lao động.

N.Tú