Đây là hoạt động trong chương trình "Đẩy mạnh truyền thông CĐ Việt Nam đến năm 2023" của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023. Đối tượng được tập huấn năm 2020 là cán bộ CĐ đang trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác truyền thông trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội; đồng thời là quản trị viên của các trang mạng xã hội của các LĐLĐ tỉnh, TP; CĐ ngành trung ương và tương đương.

Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ năng để tổ chức chiến dịch truyền thông về hoạt động lớn của tổ chức CĐ, như: kỹ năng sáng tạo các sản phẩm truyền thông đa phương tiện; hướng dẫn sử dụng các thiết bị công nghệ để chụp ảnh, quay phim; thực hành kỹ năng tổ chức các cuộc thi trực tuyến (thi tìm hiểu trực tuyến về chính trị - pháp luật...); xây dựng và tổ chức lực lượng nòng cốt làm công tác đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc về tổ chức CĐ Việt Nam.

Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Một lớp tập huấn về công tác tuyên giáo do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức

Chương trình tập huấn diễn ra trong 4 ngày, từ 24 đến 27-11 tại Trường Đại học CĐ. Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết thông qua tập huấn, từng bước xây dựng đội ngũ làm công tác truyền thông CĐ Việt Nam chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.

Tin-ảnh: N.Tú