Bộ phim kể về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những phẩm chất tốt đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người anh Cả của giai cấp công nhân Việt Nam. Trong cuộc đời mình, dù ở bất kỳ cương vị nào, từ khi là người thợ hay đã là Chủ tịch nước, Bác Tôn vẫn luôn xem mình là người phục vụ của nhân dân, phục vụ đất nước. Chất thợ là chất người của Bác Tôn, luôn khiêm nhường, giản dị và gần gũi với nhân dân.

Nâng cao niềm tự hào về lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người anh Cả của giai cấp công nhân Việt Nam

Bộ phim tạo điều kiện để CNVC-LĐ nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nâng cao nhận thức về Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người công nhân ưu tú, người đặt nền móng cho tổ chức CĐ Việt Nam, niềm tự hào của giai cấp công nhân Việt Nam. Các cấp CĐ và CNVC-LĐ có thể xem bộ phim này qua link https://www.youtube.com/watch?v=984NTD6JI-4.

H.Đào