Nâng chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động - Ảnh 1.

Đặc biệt, có một số doanh nghiệp đã thực hiện nâng suất ăn lên từ 27.000 đến 40.000 đồng như: Công ty Sản xuất Nhựa Duy Tân, Công ty Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc, Công ty Hai Thành, Công ty Thắng Tiến…

Chuyển biến khác là các Công đoàn cơ sở còn chủ động đối thoại, xây dựng cơ chế phối hợp với người sử dụng lao động nhằm giám sát việc thực hiện bữa ăn giữa ca chất lượng, an toàn, bảo đảm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

C.Hường