Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã chia sẻ với cán bộ CĐ một số kinh nghiệm trong phương pháp đối thoại, hướng dẫn kiến thức cơ bản về kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết TƯLĐTT mới và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Báo cáo viên cũng nhấn mạnh một số nội dung cần thương lượng để đưa vào TƯLĐTT nhằm nâng cao mức sống của người lao động và ổn định quan hệ lao động gồm: quy chế tăng lương, thưởng, bữa ăn giữa ca, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, các chế độ khuyến khích người lao động học tập, chăm lo sức khỏe...

Nâng chất thỏa ước lao động tập thể - Ảnh 1.

Báo cáo viên hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Chương trình tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động nhằm thực hiện chủ đề năm 2021 "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở", đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng của TƯLĐTT tại các đơn vị trên địa bàn quận, đồng thời vận động các doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐ tham gia ký kết TƯLĐTT.

Tin-ảnh: N.Hoàng