TƯLĐTT của công ty gồm 6 chương với 16 điều, trong đó có nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ như: NLĐ được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; được nâng lương trước 6 tháng nếu có sáng kiến, tiết kiệm nguyên vật liệu trị giá từ 100 triệu đồng trở lên; lao động nữ có con dưới 5 tuổi thuộc đối tượng khó khăn, hoàn thành tốt công việc được hỗ trợ 5 triệu đồng/người... Thỏa ước có hiệu lực 3 năm.

Nâng lương NLĐ nếu có sáng kiến - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể

Công ty TNHH TMDV Du lịch Orchids có 80 lao động và chưa thành lập Công đoàn. Đây là doanh nghiệp đầu tiên tại quận 3 chưa có Công đoàn cơ sở, ký TƯLĐTT.

Tin-ảnh: H.Đào