BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định hiện hành, NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Thủ tục hồ sơ hưởng BHXH một lần gồm: Sổ BHXH và đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu số 14-HSB do cơ quan BHXH ban hành). Do ông chưa cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian đã đóng BHXH, thời điểm thực sự bắt đầu nghỉ việc, hồ sơ về chế độ thử việc… nên chúng tôi không đủ căn cứ để trả lời cụ thể. Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để tra cứu dữ liệu quá trình đóng BHXH. Tuy nhiên, ông nên bảo lưu thời gian đã tham gia BHXH và tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện để sau này được hưởng quyền lợi tốt hơn.