Theo đó, đối với danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương của DN, BHXH tỉnh/ huyện nơi DN đóng BHXH thực hiện đối chiếu với hồ sơ báo giảm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của DN và dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý thu và sổ thẻ, nếu bảo đảm khớp đúng toàn bộ danh sách thì xác nhận đối với trường hợp DN gửi hồ sơ giấy; trường hợp DN gửi thư điện tử thì ký, xác nhận gửi lại cho DN. Đồng thời, không xác nhận đối với NLĐ chấm dứt HĐLĐ nghỉ việc để hưởng lương hưu hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có). Đối với danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có hưởng lương) của đơn vị, DN, cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN phần mềm quản lý thu và sổ thẻ của đơn vị, DN vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện xác nhận. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị, DN chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập danh sách của mình.

BHXH Việt Nam yêu cầu giám đốc BHXH tỉnh, TP bảo đảm thực hiện các nội dung trên đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc xác nhận danh sách và việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, DN, tránh việc lạm dụng, trục lợi chính sách của nhà nước.

N.Tú