Nghỉ bệnh nửa ngày có được giải quyết chế độ ốm đau? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian nghỉ ốm được tính theo ngày. Tuy nhiên, trường hợp giấy nghỉ hưởng BHXH chỉ được cấp nửa ngày mà đơn vị xác nhận số ngày thực tế nghỉ trọn ngày thì được giải quyết chế độ ốm đau cho ngày nghỉ đó. Mặt khác, số ngày nghỉ hưởng BHXH do cơ quan BHXH duyệt sẽ không quá số ngày nghỉ theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh và số ngày nghỉ do đơn vị đề nghị. Chẳng hạn, theo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD), bệnh viện cho người lao động nghỉ 5 ngày nhưng công ty chỉ đề nghị giải quyết chế độ ốm đau 4 ngày thì cơ quan BHXH sẽ duyệt giải quyết chế độ cho người lao động là 4 ngày.