Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 109 Bộ Luật Lao động quy định NLĐ làm việc từ 6 giờ trở lên trong một ngày (theo thời giờ làm việc quy định tại điều 105 của bộ luật này) thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục. Trường hợp NLĐ làm việc theo ca liên tục từ 6 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc. Ngoài thời gian nghỉ quy định nêu trên, NSDLĐ bố trí cho NLĐ các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

Như vậy, thời gian nghỉ giữa giờ của NLĐ được pháp luật quy định tối thiểu là 30 phút nhưng pháp luật cũng khuyến khích NSDLĐ bố trí thêm các đợt nghỉ giải lao trong thời gian làm việc cho NLĐ. Do đó, tùy tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh, DN nên bố trí thêm giờ nghỉ ngơi giữa ca cho NLĐ để bảo đảm sức khỏe, hạn chế rủi ro do xảy ra tai nạn lao động.