Nghỉ không lương có được đóng BHXH?

Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Đúng là người sử dụng lao động không phải đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động (NLĐ) trong thời gian nghỉ không lương. Tuy nhiên, Luật BHXH hiện hành cũng chưa có quy định cho phép NLĐ tự đóng các khoản chi phí trên khi nghỉ không lương.