Theo quy định tại khoản 1, Điều 115 Bộ Luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Quốc khánh 2-9 dương lịch là 1 ngày.

Quốc khánh năm nay (ngày 2-9-2020) rơi vào thứ tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, từ năm 2021 khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, ngày Quốc khánh người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày bao gồm: ngày 2-9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 sẽ có sự thay đổi năm tới  - Ảnh 1.

Năm nay là năm cuối cùng người lao động được nghỉ Lễ Quốc khánh theo quy định tại Bộ Luật Lao động 2012

Còn nếu đi làm ngày Quốc khánh, người lao động được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày (người lao động làm thêm giờ quy định tại Điều 97 Bộ Luật Lao động 2012).

Như vậy, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm vào ngày 2-9, tổng tiền lương mà người lao động nhận được ít nhất bằng 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Lưu ý, người sử dụng lao động không được ép người lao động đi làm vào ngày nghỉ 2-9 mà chỉ bố trí người lao động đi làm khi được sự đồng ý của họ.

Hiện nay, việc xử phạt người sử dụng lao động vi phạm quy định về lao động được quy định tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP. Cụ thể, khoản 2, Điều 17 Nghị định này quy định như sau: Phạt tiền từ 10 triệu - 20 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm hoặc nghỉ Lễ, Tết.

H.Lê