Nhu cầu tạm ứng tiền lương là một nhu cầu thiết yếu nhất là trong những dịp lễ, Tết dài ngày và sắp tới là dịp Tết nguyên đán.

Tạm ứng tiền lương theo thỏa thuận

Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt.

Theo đó, người lao động (NLĐ) được tạm ứng tiền lương khi thuộc một trong các trường hợp sau: NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán mà công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng (khoản 3, điều 95 Bộ Luật Lao động ); NLĐ được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do 2 bên thỏa thuận (khoản 1, điều 100 Bộ Luật Lao động); NLĐ thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày NLĐ tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân nhưng tối đa không quá 1 tháng lương.

Nghỉ Tết, người lao động được ứng tiền lương từ 30 - 50% - Ảnh 1.

Thông thường, các bên sẽ thỏa thuận các điều kiện để tạm ứng lương từ 50% hoặc 30% lương

Đồng thời phải hoàn trả lại số tiền đó trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự (khoản 2, điều 100 Bộ Luật Lao động); NLĐ nghỉ hằng năm được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ (khoản 1, điều 113 Bộ Luật Lao động); NLĐ bị tạm đình chỉ công việc được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc (khoản 2, điều 129 Bộ Luật Lao động).

Theo đó, trường hợp NSDLĐ và NLĐ thỏa thuận, thống nhất được về việc ứng lương thì NLĐ sẽ được tạm ứng trước kỳ hạn trả lương theo những điều kiện mà 2 bên đã thỏa thuận. Như vậy, khi có nhu cầu tạm ứng lương vào dịp Tết, NLĐ có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để được tạm ứng.

Được tạm ứng 30% - 50% tiền lương

Khác với các trường hợp tạm ứng lương còn lại, việc tạm ứng trước tiền lương theo điều kiện do NLĐ và NSDLĐ không quy định mức tối đa tiền lương được tạm ứng. Thông thường, các bên sẽ thỏa thuận các điều kiện để tạm ứng lương như thời gian được tạm ứng và mức tạm ứng (50% hoặc 30% lương).

Thực tế, mức tiền tạm ứng trong trường hợp này sẽ dựa trên đề xuất của NLĐ và các yếu tố khác như mức lương hiện hưởng, hoàn cảnh, công việc, thời gian làm việc tại công ty của từng NLĐ. Do đó, trong trường hợp tạm ứng tiền lương theo điều kiện do 2 bên thỏa thuận thì các bên cũng sẽ đồng thời tự thương lượng về mức tiền ứng trước, pháp luật không điều chỉnh vấn đề này.

H.Lê