Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định pháp luật lao động hiện hành, việc phải ngừng việc do DN bị ảnh hưởng dịch Covid-19 không phải lỗi của NLĐ. Bên cạnh đó, điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ, bao gồm thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của NLĐ. Căn cứ quy định trên, thời gian NLĐ phải ngừng việc do DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được xem là thời gian làm việc thực tế để tính số ngày nghỉ hằng năm.