Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 4 điều 113 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của NLĐ và phải thông báo trước cho NLĐ biết. NLĐ có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Như vậy, công ty anh Long có thể trừ phép năm vào ngày nghỉ Tết nếu đã tham khảo ý kiến của NLĐ và báo trước cho NLĐ biết.