Chia sẻ tại tọa đàm, nhiều đại biểu cho biết trong quá trình thực hiện phong trào còn gặp một số khó khăn, nhất là ở khối doanh nghiệp. Nguyên nhân do doanh nghiệp chỉ coi trọng hoạt động sản xuất - kinh doanh, ít quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động người lao động (NLĐ) tham gia phong trào; một bộ phận NLĐ còn thờ ơ.

Người đứng đầu phải nêu gương, nói đi đôi với làm - Ảnh 1.

Đại biểu góp ý kiến tại buổi tọa đàm

Để nâng cao hiệu quả của phong trào, nhiều ý kiến cho rằng các Công đoàn cơ sở cần xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn liền với tình hình thực tế của từng đơn vị và công việc của mỗi cá nhân. Trong quá trình thực hiện cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện nhằm kịp thời hỗ trợ NLĐ thực hiện tốt phong trào; thường xuyên động viên, khen thưởng kịp thời các nhân tố tích cực. Người đứng đầu phải nêu gương, nói phải đi đôi với làm.

Tin-ảnh: M.Chi