Người lao động có quyền không ký hợp đồng

Ông Lê Tuấn Anh, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Việc cam kết phục vụ là căn cứ theo quá trình đào tạo, chi phí đào tạo và vị trí công việc. Đó là nghĩa vụ mà người lao động phải thực hiện trong điều kiện bình thường. Trong trường hợp chị Thư, do kết quả học tập không tốt nên khi ký hợp đồng lần thứ hai, công ty chỉ ký thời hạn 1 năm. Nếu chị không đồng ý thì có thể không ký và thỏa thuận nghỉ việc mà không phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty.