Người lao động có quyền không ký thỏa thuận

Tin mới

16/09/2016 22:46

Một nhân viên (Công ty Phú Khang; quận 11, TP HCM) phản ánh: “Hết thời gian thử việc, công ty đề nghị NLĐ ký hợp đồng lao động và một bản thỏa thuận về việc bảo vệ bí mật kinh doanh của công ty. Theo đó, trong thời gian 3 năm sau khi nghỉ việc, NLĐ không được làm việc cho các công ty cạnh tranh. Chúng tôi thấy bất hợp lý bởi sau khi chấm dứt hợp đồng thì không còn quan hệ lao động, làm sao công ty có thể bắt ép NLĐ tuân thủ thỏa thuận?”.

Người lao động có quyền không ký thỏa thuận

Ông Trần Minh Nhật, trưởng phòng công nghệ, trả lời: Do ngành nghề kinh doanh của công ty liên quan đến những phát kiến mới nên NLĐ làm việc ở các bộ phận có liên quan trực tiếp đến bí mật công nghệ phải chịu sự ràng buộc trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật kinh doanh của công ty. Đây là thỏa thuận dân sự và hoàn toàn tự nguyện. Nếu NLĐ thấy không thể bảo đảm bí mật kinh doanh của công ty trong thời hạn 3 năm sau khi nghỉ việc thì có thể không ký thỏa thuận. Công ty sẽ bố trí họ làm công việc ở bộ phận khác.

Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI