Người lao động đã nhận quyết định thôi việc - Ảnh 1.

Bà Lý Huệ Phương, đại diện công ty, trả lời: Do không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng chị Nguyệt nên khi HĐLĐ hết hạn, công ty không ký tiếp hợp đồng với chị. Trước khi hết hạn hợp đồng 15 ngày, công ty cũng đã gửi thông báo về việc không tái ký HĐLĐ với chị. Đồng thời yêu cầu chị trả lại thẻ nhân viên, đồng phục công ty khi nghỉ việc, song chị không thực hiện. Mới đây, chị ấy đã đồng ý trả lại thẻ nhân viên, đồng phục cho công ty và công ty cũng đã giao quyết định thôi việc cho chị.