Đến tháng 11-2018, tổng số thu ước đạt 294.221 tỉ đồng, đạt 89,2% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Theo BHXH Việt Nam, hiện số người được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH là 79,37 triệu, đạt 98,5%.

Người tham gia BHXH tự nguyện chỉ đạt hơn 76% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong 11 tháng năm 2018, cơ quan BHXH đã giải quyết cho 743.418 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần và hơn 7 triệu người hưởng chế độ ốm đau... Số chi bảo hiểm của toàn ngành vào khoảng 278.5050 tỉ đồng, trong đó chi BHXH từ quỹ BHXH là 139.729 tỉ đồng, chi BHTN gần 8.300 tỉ đồng và chi khám chữa bệnh BHYT là 88.781 tỉ đồng.

Theo ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong công tác phát triển đối tượng, chỉ tiêu về đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gặp thách thức lớn nhất. Ngành BHXH cần phát triển hơn 100.000 đối tượng này nữa mới hoàn thành nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2018.

Luật BHXH quy định người từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện. BHXH tự nguyện có các chế độ hưu trí và tử tuất; không có chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như BHXH bắt buộc. Mức đóng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

D.Thu