Theo đó, đợt vận động phải tạo sự thống nhất cao trong hệ thống tổ chức CĐ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem đây là công việc quan trọng, thường xuyên, là công việc của mỗi CNVC-LĐ. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, cán bộ CĐ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp CĐ; đồng thời gắn với các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước.

Ông Cao Văn Thăng - Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM - trao giấy khen cho cá nhân điển hình học tập Bác
Ông Cao Văn Thăng - Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM - trao giấy khen cho cá nhân điển hình học tập Bác

Các cấp CĐ phải tổ chức, vận động, hướng dẫn CNVC-LĐ xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần “Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm” gắn với công việc hằng ngày, trong quan hệ công tác và sinh hoạt của mỗi người. Việc xây dựng hoặc bổ sung những chuẩn mực đạo đức của CNVC-LĐ cần gắn với những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức.

Tin-ảnh: T.Nga