Nhật Bản là nước tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 8.939 lao động, Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 2 với 4.174 lao động, tiếp đến là Hàn Quốc: 598 lao động, Malaysia: 155 lao động, Ả Rập Saudi: 165 lao động, Romania: 129 lao động, Kuwait: 76 lao động nam và các thị trường khác. Như vậy, trong 11 tháng năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 131.075 người (đạt 119,16% kế hoạch năm 2018), trong đó thị trường Nhật Bản: 61.004 lao động, chiếm 46,54% tổng số lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài của cả nước. Bình quân mỗi tháng có 5.545 lao động xuất cảnh sang Nhật, riêng trong tháng 11, con số này là 8.939 người. Đây là lần đầu tiên số lượng lao động trong tháng sang Nhật cao hơn số lượng sang Đài Loan.

Nhật Bản đang là lựa chọn số 1 của lao động Việt Nam - Ảnh 1.

Với nhiều chính sách thu hút lao động hấp dẫn, Nhật Bản đang là sự lựa chọn hàng đầu của lao động Việt Nam

Hiện có 28 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, trong đó 6 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm: Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Romania, Ả Rập Saudi. Riêng 2 thị trường Đài Loan và Nhật Bản có số lao động đưa đi trong 11 tháng chiếm 90,23% tổng số đưa đi của cả nước.

Tin-ảnh: G.Nam