Nhật Bản: 9.219 người, Đài Loan (Trung Quốc): 4.590, Hàn Quốc: 395... Như vậy, trong 11 tháng, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 132.802 người (45.340 lao động nữ), đạt 110,67% kế hoạch năm 2019. Nhật Bản vẫn là thị trường hấp dẫn lao động Việt Nam với 71.156 lao động (26.443 lao động nữ), sau đó là Đài Loan (49.980 lao động), Hàn Quốc (6.940 lao động), Romania (1.179 lao động).

Nhật Bản là thị trường thu hút lao động Việt Nam - Ảnh 1.

Số lượng lao động ra nước ngoài làm việc của 11 tháng đã vượt kế hoạch năm

Trong nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất khẩu, Bộ LĐ-TB-XH đang đề xuất bổ sung một số quy định mới trong dự thảo Luật Người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi). Trong đó, đáng lưu ý là quy định về tạo nguồn lao động. Theo đó, doanh nghiệp dịch vụ tạo nguồn có thể trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, các tổ chức dịch vụ việc làm thông tin, tư vấn, trang bị kỹ năng nghề và ngoại ngữ phù hợp cho NLĐ để họ có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia dự tuyển theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Doanh nghiệp dịch vụ tạo nguồn lao động trước khi đăng ký hợp đồng cung ứng lao động phải thông báo bằng văn bản cho Bộ LĐ-TB-XH, đồng thời không được thu tiền từ NLĐ khi tạo nguồn lao động.

Tin-ảnh: G.Nam