Hưởng ứng Tháng Công nhân, CĐ khối và các CĐ cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên và CNVC-LĐ. Trong chương trình "Gặp gỡ đối thoại", CĐ khối đã tổ chức gặp gỡ giữa Đảng ủy khối và lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp để trao đổi về vấn đề xây dựng quan hệ lao động hài hòa; nắm bắt tâm tư, tình cảm của người lao động. Ở cấp cơ sở, 8 đơn vị đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo doanh nghiệp với đoàn viên, người lao động với nội dung về việc làm, thu nhập, phát triển sản xuất kinh doanh...

Bên cạnh đó, trong chương trình "Giờ thứ 9" có 31 CĐ cơ sở tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ, hội thi karaoke, thời trang... với 1.728 CNVC-LĐ tham gia. Riêng CĐ khối đã tổ chức hội thao với 700 CNVC-LĐ tham gia. Dịp này, CĐ khối đã tuyên dương 3 chủ doanh nghiệp tích cực ủng hộ hoạt động CĐ, chăm lo tốt cho người lao động tại đơn vị.

H.Đào