Doanh nghiệp có phải trả khoản tiền tương đương với mức đóng BHTN vào lương thử việc cho người lao động (NLĐ)? Nếu đang hưởng BHTN mà NLĐ có việc làm thì làm thủ tục bảo lưu thời gian tham gia BHTN ở đâu? Tại sao mức đóng BHTN tối đa là 20 tháng lương tối thiểu vùng nhưng mức hưởng tối đa của NLĐ chỉ là 5 tháng lương tối thiểu vùng?...

Nhiều vướng mắc khi thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Ngoài ra, vấn đề tham gia BHXH, BHYT cho lao động người nước ngoài; quy định không đóng BHXH khi NLĐ không hưởng lương quá 14 ngày trong tháng; giám định suy giảm khả năng lao động; khám chữa bệnh BHYT; chế độ thai sản; điều chỉnh chức danh công việc nặng nhọc, độc hại… cũng được các đại biểu quan tâm đặt câu hỏi và được đại diện BHXH TP trả lời.


Tin-ảnh: M.Chi