BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định hiện hành, nhổ răng nằm trong danh mục được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Do đó, nếu chị Hà có tham gia BHYT và có xuất trình thẻ BHYT khi đi KCB tại nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu thì sẽ được hưởng 100% chi phí nhân (x) mức quyền lợi được hưởng.