Khoản 2, Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 quy định tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Những cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi 67 - Ảnh 1.

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ

Tuy nhiên, khoản 4 của Điều luật trên cũng quy định:

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối chiếu với những quy định trên, tuổi nghỉ hưu cao nhất là 67 (lao động nam) vào năm 2028. Cụ thể là những lao động nam sinh từ tháng 4-1966 trở đi.

Theo Dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu, có 2 trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, gồm:

- Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

- Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm chuyên trách các Ủy ban của Quốc hội;

- Thứ trưởng Bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;

- Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;

- Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật;

- Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng;

- Phó Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;

- Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các ban đảng của Thành ủy TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

- Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Vì vật, những cán bộ, công chức nêu trên nếu sinh từ tháng 4-1966 trở đi và là nam thì dự kiến sẽ được nghỉ hưu ở tuổi 67 (nghỉ hưu vào năm 2028).

Theo LuatVietnam